อีบุ๊กทำเงินเดือนละ 1 แสน กับ Amazon.com


อีบุ๊กทำเงินเดือนละ 1 แสน กับ Amazon.comประวัติโดยย่อของผู้เขียน


นายมนต์ชัย ขัดคำ (มีชื่อเล่นว่าท็อป) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2530 ที่หมู่บ้านกอก ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรคนโตของนายสุรินทร์ ขัดคำ และนางหนูเล็ก ขัดคำ มีน้องชายคือนายสมบูรณ์ ขัดคำ

  • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมัญจาศึกษา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  • เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของกลุ่มบริษัทขัดคำโมบายล์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Mocowiz.com
  • เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Monchaibusiness.com
ตั้งแต่เด็กนั้นมนต์ชัย ขัดคำ เป็นคนขยันเรียนและมีใจฝักใฝ่ในกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษ ช่วงสมัยมัธยมต้นได้เคยเข้าทดสอบฝีเท้ากับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี แต่ก็ไม่ผ่านการทดสอบเนื่องด้วยสภาพร่างกายและพละกำลังที่ไม่พร้อมในขณะนั้น หลังจากนั้นก็ได้หันมาใส่ใจการเรียนมากขึ้นโดยความสามารถพิเศษอีกอย่างของมนต์ขัย ขัดคำ นั้นคือมีความสามารถรอบรู้ และสนใจในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมัญจาศึกษาแล้วได้สอบเอ็นทรานซ์เข้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างพร้อมทั้งนิสัยส่วนตัวทำให้ได้ปฏิเสธการเข้าศึกษาดังกล่าวไป และได้เลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ศึกษาอยู่ได้เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น เนื่องด้วยไม่ชอบสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนการสอนในขณะนั้น

ในเวลา 1 ปีต่อมา มนต์ชัย ขัดคำ ก็ได้สอบเอ็นทรานซ์อีกครั้งและได้ผ่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดังเดิม และในขณะที่ได้ทำการศึกษาอยู่นั้นมนต์ชัย ขัดคำ ได้มองเห็นอนาคตแล้วว่าหลังจากจบไปแล้วจะต้องเข้าระบบอุตสาหกรรมไปทำงานแบบไหน และคิดแล้วว่าไม่ใช่แนวทางของตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่รักและสนใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่การที่ต้องทำงานเป็นลูกจ้างและแรงงานในระบบอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่แนวทางของตนเองอย่างแน่นอน และในช่วงระหว่างการศึกษาอยู่นั้น คือช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 มนต์ชัย ขัดคำ ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักและร่วมทำงานกับบริษัท Amazon Inc. ของอเมริกา บริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเจ้าของคือ Jeff Bezos (บุคคลผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกขณะนี้ จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ปี 2018) ในการเป็นนายหน้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของตนเอง (Amazon Affiliate) และในเวลาต่อมาก็ได้ต่อยอดมาเป็นผู้ขาย (Amazon Seller) ที่ส่งสินค้าจากไทยไปขายให้คนอเมริกาผ่านเว็บไซต์ Amazon.com ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและก็ได้ทำธุรกิจกับ Amazon ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ (2019)

ต่อมามนต์ชัย ขัดคำ ได้เล็งเห็นว่าในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประชากรน่าจะมีความสนใจในการซื้อขายสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นตามแบบอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกา จึงได้หันมาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในไทยแบบขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตนเอง(Mocowiz.com) ทางเฟซบุ๊ค และช่องทางอื่นๆ ซึ่งก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกันในช่วงเวลานั้น แต่เมื่อมีคู่แข็งมากขึ้นและการเกิดขึ้นของ Online Marketplace มากมาย จึงได้เห็นถึงปัญหาด้านการแข็งขันที่สูงขึ้นและการเข้ามาดั้มป์ราคาตลาดของคนจีนในรูปแบบบริษัทข้ามชาติ ก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในระบบธุรกิจที่ใน Platform นี้ที่ไม่มั่นคงมากพอ จึงได้เปลี่ยนจากการนำเข้าแบบทั่วไปที่ใครๆก็สามารถทำได้มาเป็นแบบสั่งผลิตและนำเข้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง และขยับจากการเป็นเพียงแค่ผู้นำเข้ามาตั้งโรงงานผลิตสินค้าและจำหน่ายในไทยด้วยตนเอง

เนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทขัดคำโมบายพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างคน สร้างงานในท้องถิ่น บริษัทนี้จะผลิตสินค้าประเภทสินทรัพย์เคลื่อนที่ทุกประเภท อย่างเช่น บ้านน็อคดาวน์ ซุ้มกาแฟ ร้านค้าสำเร็จรูป ป้อมยาม และอื่นๆ และยังมีบริษัทลูกอย่างเช่น สยามคะเรียแมชชีน ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรและอุปกรณ์สร้างอาชีพทุกรูปแบบ และบริษัทไร่กฤติยา ที่ถือกำเนิดขึ้นภายในแนวความคิดส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปทั่วโลกโดยผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หลักของตนเอง Amazon และ Alibaba

การช่วยเหลือสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มนต์ชัย ขัดคำ ได้มีความสนใจในด้านการกีฬาและให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์กีฬาและจัดการแข็งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน Mocowiz CUP พร้อมสนับสนุนรางวัลสำหรับนักกีฬา ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ได้ให้การสนับสนุนถวายผ้าป่า สังฆทาน และช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร่ผ่านกองทุน FSBHIP ของบริษัทขัดคำโมบายพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เสมอมา

ปัจจุบันมนต์ชัย ขัดคำ ได้มุ่นมั่นการสร้างบริษัทขัดคำโมบายพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทลูกทุกบริษัทให้แข็งแรง ไปพร้อมกันกับการเติบโตและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตรภายใต้แนวความคิดที่ว่าเมืองไทยนี้ดีเพราะมีน้ำมันบนดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น